Skip to content

ליסינג זה פגיעה באיכות הסביבה

by on July 8th, 2014

בשנים האחרונות ניטשת מלחמה לביטול יתרונות שמקבלים עובדי חברות המקבלים רכבי ליסינג מהחברה. העניין המרכזי של רכבים אלו שהם מגדילים בהרבה את כמות הקילומטרים השנתית שנוסעים רכבים על כבישי ישראל. רכב ליסינג הוא רכב שניתן לנצל אותו בלי חשש, הוא גורם למשפחות להחזיק שני רכבים וליסוע הרבה יותר. הוא מזהם את הסביבה בדרכים רבות ולא רק על ידי  זיהום האוויר בשל הפיח הנפלט מהמכוניות

בעיות נוספות הנגרמות על יד כמות הרכבים העולה וכמות הקילומטרים
א. זלילה של  השטחים הפתוחים. נסיעה לעבודה ברכב פרטי  מייצרת  הצורך בהקמת תשתיות תחבורה נוספות . יותר מכוניות פירושן יותר כבישים

ב. זיהום של הקרקע ושל מקורות המים. התשטיפים היורדים מהכבישים מכילים  פיח, דלק שמן, מתכות כבדות ועוד חומרים רעילים הנוזלים מהרכב ויורדים מהצמיגים

ג. המון המון רעש. עשרים אחוזים מתושבי הארץ חשופים לרעש הנגרם מכבישים וממכוניות  ברמה של  נזק לבריאות

ד. פגיעה בתרבות שלנו – תרבות של חיים בקופסא. לא פוגשים אנשים בתחבורה ציבורית. העולם הופך לכביש ואנשים בודדים.

ה. בעל הרכב הוא בעל השליטה במשפחה. התחבורה הציבורית לא מתפתחת. כולם תלויים ברכב וזה מביא ל חיזוק של יחסי תלות בתוך המשפחה.

ו. כאשר המדינה ממשיכה להשקיע ולהקים  תשתיות לכבישים נוספים , היא בעצם מסבסדת דווקא את האוכלוסייה החזקה שלה

ליסינג פוגע בסביבה וצריך לבטל לאלתר את ההטבות לליסינג של עובדי החברות הגדולות

אודות נסיעה בקטנוע אקולוגי
לעמוד הבית : עסקים ירוקים

Comments are closed.