Skip to content

ניקוי שטיחים בחומרים אקולוגיים

by on March 24th, 2014

ניקוי על ידי שימוש בחומרים אקולוגיים לא פוחת ביעילותו משימוש בחומרים כימיים. היתרונות באים לידי ביטוי גם בשמירה על איכות הסביבה : חומרים שמתפרקים ביולוגית, תהליך הייצור של חומרים אלו מזיק לסביבה הרבה פחות מאשר תהליך הייצור של חומרי ניקוי כימיים וכן השימוש בהם אינו משאיר באוויר אלרגנים ומעוררי מחלות. יתרון נוסף של חומרים אלו זה שאינם תוקפים את מערכת הנשימה. מי שחושב ששימוש בכיסוי פנים מגן מכל הנזקים של חומרי הניקוי הכימיים טועה – החומרים הכימיים גם תוקפים את העור ונשארים בחלל האוויר גם לאחר סיום עבודת הניקוי

לקריאה על ניקוי שטיחים בחומרים אקולוגיים

Comments are closed.