Skip to content

הסבת רכב לגז

by on March 24th, 2014

בשנה האחרונה, בעקבות גזרות מס שהטילה ממשלת נתניהו, מחירי הדלק בתחנות הדלק השונות עברו את מחיר השישה השקלים לליטר. מדובר על מחיר שהופך כל תדלוק למורגש יותר בכיס, במיוחד לאלו שגם ככה העלות החודשית עבור אחזקת רכב בעבורם קשה ומהווה מעמסה. המודל החדש של המס על הדלקים ללא ספק הקשה על אחזקת רכב במשפחות פרטיות, הרי שלציבור המבוסס בישראל התייקרות הדלקים לא משפיעה. אחד הפתרונות היצירתיים הוא הסבת רכב לגז.

על פי הדיווחים הכלכליים בשנה האחרונה, ישראל עשויה להיות מעצמת גז. גילויים של מתקני קידוח בחופי הים התיכון עשויים להפוך אותנו לאחת ממפיקות הגז הגדולות בעולם. אין ספק שהגילוי יוביל להוזלה במחירי הגז באופן משמעותי אל מול הדלק. אחד היתרונות במעבר של הסבת רכב לגז הוא שאינכם מוותרים על פתרון של שימוש בבנזין. שני המערכות עדיין נשארות ברכב ובלחיצת כפתור ניתן לבחור באיזו מערכת להשתמש: במערכת המפעילה את המנוע באמצעות דלק או במערכת הפועלת באמצעות הגז.

חברות המציעות הסבות רכב מפרסמות כי מדובר על חסכון של כמעט 50% בעלויות התדלוק. עוד הן טוענים כי במהלך השנה הראשונה עלויות ההסבה יחזרו אלייך בחיסכון בעלויות התדלוק.

Comments are closed.