Skip to content

גידול דגים בברכות

by on August 29th, 2013

גידול דגים בבריכות עלול להיתפס יותר כמקצוע ופחות כתחביב, ולכן ככזה שמחייב השקעה גדולה של זמן וכסף. אך לא בהכרח. ישנן בריכות דגים שהתחילו כפרויקט משפחתי מצומצם, שיכול להישאר בגבולות גידול דגים כתחביב או לצרכים אסתטיים, אך גם להתפתח פוטנציאלית לעסק כלכלי. כוון התפתחות אחד הוא של גידול דגי מאכל ושיווקם למכולות, סופרמרקטים או מסעדות. כוון נוסף הוא שיווק של דגי נוי לבעלי תחביב דומה של גידול דגים, לצורך שימוש כפיתיון לדייגים או לגדל אותם עד לבגרות ולמכור אותם לחנויות לחיות בית. כך שהקו בין התחביב לעסק יכול להיטשטש, ואולי אף להפוך לענף מכניס נוסף למשפחתכם.

הקמת בריכת דגים
כמובן שגידול דגים בבריכות לצרכים מסחריים בהיקף גדול מחייב כבר היערכות שונה – מימון מתאים, טיפול בסוגיות ביולוגיות הקשורות לבריאות הדגים, להיגיינה של המקום, לאחזקת הבריכות, לציוד מתאים לצורך הזנת הדגים, אריזתם ושיווקם, תשלומים שוטפים על חשבונות המים, החשמל והמזון, וכן פרסום העסק.
בין אם הכוונה היא להישאר בגבולות התחביב או לגלוש לכוון גידול דגים בבריכות כמקצוע, כדי להתחיל יש צורך במקום מתאים, שבו ניתן לבנות בריכת דגים או אקווריום, וכמובן באספקת מים. צריך להיות גם מספיק מקום לציוד – למיכלי החמצן, לרשתות, לקווי ההאכלה, וכן לצינורות המים, חוטי החשמל ודרך גישה להובלה. זמינות המקום וכמות המים יכתיבו את היקף הפעילות וכן את סוג הדגים שניתן יהיה לגדל בבריכה.

סוג הדגים
בשאלת סוג הדגים המתאימים לגידול כדאי מאוד להתייעץ עם מומחים בתחום. בארץ, סוגי הדגים המרכזיים הגדלים בבריכות לצרכי שיווק כדגי מאכל הם הם דג האמנון, דג קרפיון ודגי בורי, אם כי ניתן למצוא גם בריכות המגדלות את הפורל, הלברק, הדניס, הסלמון והמוסר. חלקם גדלים בבריכות מים מתוקים וחלקם בבריכות מי ים. מבחר דגי הנוי הגדלים בבריכות בארץ רחב אף יותר. כאמור, התשתית המבנית היא שתשפיע על סוג הדגים שיכולים לגדול בבריכה שלכם. כמו כן, תשפיע רמת ההשקעה שלכם – ניתן לגדל דגים בהשקעה קטנה יחסית של זמן ומשאבים ולתת להם “לגדול לבד”, או לבחור במפעל גידול אינטנסיבי שיצריך מימון גדול יותר וקרוב לוודאי גיוס כוח אדם נוסף.
גידול דגים בבריכות יכול להיות עסק מכניס, או תחביב מהנה. הבחירה היא שלכם – כמה תרצו ותוכלו להשקיע בהקמה ובתפעול השוטף של התחביב או העסק שלכם.

04להזמנת דגים לראש השנה חייגו שלדג: חנות הדגים של הצפון  9930241  www.shaldag.net

Comments are closed.