Skip to content

חוגי בית והרצאות

by on January 13th, 2013

לפני תקופת בחירות לראשות עיר או בבחירות ארציות לכנסת, אנשים ידועים בעיר, בציבור או בקהילה נוהגים לערוך חוגי בית ולהזמין אליהם דמויות פוליטיות שונות שמייצגים אג’נדה חברתית, או את המפלגה שרצה לראשות עיר או לראשות הכנסת. לרוב מזמינים את כל המכרים בעלי זכות הבחירה על מנת לשמוע את אותה האישיות, לקבל הבטחות, ולהעלות שאלות לדמויות הבולטות בעיר או בכנסת שמייצגות בסופו של דבר אותנו, קהל הבוחרים.
חוגי בית אינם נערכים רק לרגל בחירות עבור ראשות מקומית או ראשות ממשלה, ישנם חוגי בית המועברים מדי שבוע בעשרות בתים בישראל בנושאים שונים ומגוונים: אומנות, חינוך הילדים, קידום האישה, קבוצות כדורגל ועוד. למעשה, כל אדם יכול להכניס לביתו קבוצה של אנשים וזאת על מנת שינהלו שיח תרבותי אודות תופעה כזו או אחרת. לדוגמא, תושבי שכונת התקווה בתל אביב ערכו לפני מספר חודשים חוג בית על מנת לדון בבעיות הנוצרות בשכונתם בעקבות הפליטים הרבים שמסתובבים בדרום תל אביב.

המלצה על חוגי בית והרצאות עם עמרי גלפרין

בחוג בית לרוב נמצא כיבוד קל המייצג את העדה של המשפחה שעורכת את חוג הבית. בחוגי בית אנחנו יכולים לשים לב לנושא מאכלי העדות שמפותח ברמה כזו רק בישראל ומייחד אותנו כישראלים מעמים אחרים במדינות אחרות. חוגי בית יערכו לרוב בשעות הערב אחרי שעות העבודה, אלא אם כן מדובר בחוג בית המיועד לקהל יעד של פנסיונרים שיכולים להשתתף בחוג בית גם בשעות הבוקר.
על מנת לדון בנושא רציני וחשוב ניתן לערוך חוג בית גם בביתכם. עריכת חוגי בית עדיפה על דיונים באינטרנט ובישיבות, היות ואתה שומע את דעות שונות ומנהל שיח חי ותרבותי אודות הבעיה שנוצרת בעקבות התופעה שמועלת בחוג הבית. נכון לשנת 2011, רוב חוגי הבית הנערכים בישראל הם חוגים פוליטיים שנערכים לפני תקופת בחירות לראשות מקומית או בחירות ארציות לכנסת.

לאתר של עמרי גלפרין

למאמר נוסף על הרצאות מתחום התיירות בעולם

Comments are closed.