Skip to content

אוסמוזה הפוכה למים

by on January 23rd, 2013

אוסמוזה הפוכה למים –  שיטת הטיהור האיכותית ביותר עבור מי שתייה.
שתייה של מים נקיים כבר מזמן איננה מותרות אלא הפכה עניין עקרוני שיש בו היבט בריאותי ברור ומוכח. כיום השאלה איננה אם לצרוך מים מטוהרים אלא איזה סוג של מטהרי מים כדאי להעדיף. מחקר קצר מוכיח כי מים מטוהרים בשיטת אוסמוזה הפוכה הם המים הנקיים ביותר והטובים ביותר לשתיה, וכי השיטה הזאת עדיפה על פני כל שיטה קיימת אחרת.
מהי אוסמוזה הפוכה?
אחת התופעות המאפיינות את הטבע היא הנטייה להשוואה: השוואת לחץ, השוואת גובה, השוואת מליחות. מים יזרמו תמיד ממקום שבו הם גבוהים יותר למקום שבו הם נמוכים יותר, עד שהגובה ישתווה ואז תפסיק הזרימה. אוויר בלחץ גבוה יזרום למקום שבו הלחץ נמוך וכך הלאה. גם כשמדובר בנוכחות חומרים שונים במים, ישנה נטייה להשוואה בין מקום שבו יש כמות גבוהה של חומר למקום שבו הכמות נמוכה יותר. אוסמוזה הפוכה בנויה בדיוק על התופעה הכל כך מוכרת הזאת, ומשתמשת בה בדיוק למטרה ההפוכה – הפקת מים מטוהרים.
האוסמוזה הוא תהליך דומה למה שהוסבר לעיל – אלא שבמקרה שלנו המים עצמם נעים ממקום למקום ולא החומר. הפילטר הוא המחיצה המונעת מחומרים מזהמים לעבור ממקום למקום. לפיכך, אם לא יופעל כוח נגדי, ינועו המים ממקום שבו ריכוז המזהמים הוא נמוך למקום שבו הריכוז שלהם גבוה, התהליך הזה נקרא אוסמוזה, וככל שההפרש בין שני הצדדים גדול יותר, הלחץ האוסמוטי גדול יותר.

ואולם מטרת הטיהור בעזרת אוסמוזה הפוכה היא בדיוק הפוכה – לקבל מים עם כמות מזהמים נמוכה. לפיכך מפעילים מתקני טיהור לחץ אוסמוטי הפוך – הגורם דווקא למים הנמצאים בצד שבו כמות המזהמים גבוהה לעבור לצד שבו כמות המזהמים נמוכה, עד למצב שבו לא ניתן יותר לבצע את התהליך, ואז הוא מבוצע עבור כמות מים חדשה.

 

כתבה נוספת אצלנו באתר עסקים ירוקים על טיהור מים לשתייה

 

מה היתרונות בשיטה?
טיהור מים בשיטה האמורה מפחית באורח משמעותי את כמות המזהמים במים כמו גם את כמות האבנית – אחד החומרים הגורמים לנזקים כה רבים. ההוכחה הטובה ביותר ליעילות השיטה ולאיכות שלה הינה העובדה שמוסדות גדולים שונים במדינת ישראל ובעולם כולו בחרו במכשירי טיהור המבוססים על שיטת אוסמוזה הפוכה.
מערכות טיהור מים ניתן לרכוש באתר :http://barwater.blogspot.co.il/2014/12/4.html

Comments are closed.