Skip to content

דפוס ירוק – הדפסה אקולוגית

by on August 7th, 2012

כיום כתוצאה מפליטה מוגברת של גזי חממה הטמפרטורה בכדור הארץ הולכת ועולה, לפני כמאה שנים הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ הייתה בלפחות שלושים מעלות קרה יותר. בעקבות כריתה מסיבית של יערות טרופיים לצורך יצירת נייר – כדור הארץ מאבד צמחיה עשירה ואוצרות טבע הולכים ונעלמים. אחד הגורמים לכל הפגיעה הקשה הזו באיכות הסביבה נגרמת בעקבות הזיהום שנוצר על ידי המפעלים לייצור נייר.

נייר ממוחזר מכיל לכל הפחות שלושים אחוז של פסולת בתוכו. נייר אקולוגי זה נייר שיוצר מחומרי גלם שכרייתם מזיקה פחות לסביבה, וכמו כן תהליך הייצור עושה שימוש מועט יותר במים ובחשמל. שימוש בנייר ממוחזר או בנייר אקולוגי תתרום לשמירה על כדור הארץ, כי אין לנו כוכב אחר לחיות בו.

בית דפוס אקןלוגי – הדפסת פאזל אישי עם תמונה שלכם

היכנסו לכאן

Comments are closed.