Skip to content

שכונת מתחם הרכס עתלית – פגיעה בסביבה

by on June 26th, 2012

מידע על המאבק נגד הרס של רכס הכורכר בעתלית.
התפתחויות בתוכנית מתחם הרכס בעתלית ובמאבק נגד הקמת מתקני הגז הנוזלי

תוכנית הרכס בעתלית: מנהל מקרקעי ישראל הודיע על צמצום הבינוי במתחם הרכס בעד  עשרים אחוזים. מתכנון של הקמת אלף יחידות דיור ירד המספר לבנייה של רק שבע מאות יחידות דיור. כמו כן סוכם על הגדלת השטח הציבורי ברכס והפיכת הכביש שתוכנן לעבור מעל הרכס למנהרה.

התוכנית הישנה פגעה אנושות ברכס הכורכר והייתה יוצרת שכונת מגורים המנותקת מהיישוב. שכונה אשר  תושביה יסבלו ממפגעי רעש כתוצאה מקרבה למסילת  הרכבת  וכן חשופים לקרינה אלקטרו- מגנטית.

גם התוכנית החדשה פוגעת ברכס הכורכר ויוצרת שכונה מנותקת  -אך בצורה פחות קיצונית

לעמוד הבית : עסקים ירוקים

Comments are closed.