Skip to content

יחסי ציבור-איכות סביבה

by on March 14th, 2011

יחס אישי- יח”צ סביבתי

המודעות לשמירה על איכות הסביבה כבר מזמן אינה נחלתם של מחבקי העצים, אלא חלק אינטגראלי משגרת יומנו החל ממחזור בקבוקי פלסטיק ועד השקיית הגינה במים אפורים.לאור העובדה רובנו הבנו כי לא מדובר על עוד טרנד חולף, והמודעות לנושא כאן בכדי להישאר ואף לגדול בכל עת מבקשים ארגונים וחברות לנכס לעצמם תכונות ירוקות, “לרכב על הגל” וכמובן להבטיח כי כולם ישמעו על כך.

בכדי שישמעו על הפיכתם לירוקים פונים גופים אלו למשרדי יחסי ציבור מובילים.

תרומתם של גופים אלו לשמירה ואף קידום האג’נדה הירוקה יכולה לבוא לידי ביטוי בשלל דרכים כמו החלפת נורות המשרד להגדלת החיסכון באנרגיה, מעבר לאנרגיות חלופיות, שימור הסביבה  ולמרחיקי הלכת, מעורבות קהילתית ופעילות התנדבותית מאורגנת או אישית.

גם בתקשורת העיסוק בשמירה על הסביבה הפך מטרנד חולף לנושא אשר עומד באופן קבוע על סדר היום, וכל גוף תקשורת המכבד את עצמו מעסיק כתב המתמחה בתחום, ולכל הפחות מדור או פינה קבועה העוסקת בנושא. ידיעות הצבועות “ירוק” מתקבלות באהדה על ידי התקשורת ובהתאמה, עסקים רבים, המחזיקים במערך שירותים ירוקים או מודעות אקולוגית, זוכים לחשיפה תקשורתית רחבה ומגיעים ביתר קלות אל קהלי יעד פוטנציאליים.

משרד יחסי ציבור טוב חייב לזהות מגמות אלו בתחילת דרכן ולהיות מודע לתפיסות המשתנות ברוח הציבורית, וכפועל יוצא מכך (ולעיתים בסדר הפוך) גם בגופי התקשורת. ההכרה האישית של היחצן עם הגוף אותו הוא מייצג הכרחית באופן כללי, אך גם במקרים אלו חשובה לאין שעור. עליו לאתר אצל הלקוח כיצד ביכולתו להשתלב בסדר היום החדש וכמובן להיות יצירתי ככל הנדרש על מנת להצליח במשימתו ל’ירק’ את הלקוח.

אין ספק שיקל על כולם וגם כמובן על סביבתנו, לו אג’נדה ירוקה זו באמת תאומץ על ידי הגוף המיוחצן, אך במרבית המקרים גופים, ובמיוחד עסקים קטנים הנעזרים בשירותי יחסי ציבור על מנת להגדיל את מאגר לקוחותיהם ואת הכנסתם לא ממהרים לאמץ שינויים, בוודאי לא כאלו המצריכים השקעה כספית. לכן, דווקא במקרים אלו ניכרת עבודתו של היחצן, אשר מצליח להפוך חיסכון בניירת משיקולים כלכליים להתגייסות למען הצלת יערות הגשם.

המאמר באדיבות משרד יחסי ציבור אופיר שפיגל

לאתר שלהם

Comments are closed.