Skip to content

מכירת עסקים

הדעה הרווחת בקרב בעלי עסקים הקטנים בישראלים היא שעסק שנמכר לידיים אחרות הוא עסק כושל. מסתבר שלא תמיד, קיימים משקיעים המעוניינים להשקיע את כספם בקניית עסקים קיימים כמו: מסעדות, בארים, חנויות ודוכני מזון מהיר. משקיעים המזהים פוטנציאל בעסקים קטנים עשויים להציע לבעלי עסקים הצעות שקשה לסרב להן ובכך לקנות מהן את העסק. לרוב, מכירת עסקים נעשית משום שלבעל העסק אין סכום כספי הדרוש על מנת להביא למינוף העסק, ובמרבית המקרים הוא יעדיף להישאר כשכיר ולהרוויח משכורת קבועה מהבעלים החדשים.

התופעה של מכירת עסקים אינה מתרחשת רק בישראל. מסתבר שרוב העצמאים שברשותם עסק קטן ברחבי העולם יעדיפו למכור את העסק שלהם לבעל הון ולהמשיך לעבוד בעסק כשכירים כאשר הם מקבלים משכורת חודשית קבועה. הסיבה לכך נובעת מהצורך של כל אחד מבעלי העסקים הללו בביטחון כלכלי, ללא הסיכון בהסתבכות בחובות כספיים, ולקיחת הלוואות מהבנקים. בישראל כמו בעולם מרבית מכירות העסקים נובעות מהצורך בביטחון הכלכלי של בעל העסק.

למרות הצורך בביטחון כלכלי ובהחזר ההלוואות שעזרו לבעלי העסקים בהקמת העסק, ישנם בעלי עסקים שעדיין מעוניינים להשאיר חלק מהעסק בבעלותם. אותם בעלי עסקים משאירים חלק של עד 50% בעסק ובכך ממשיכים להיות מעורבים בהחלטות החשובות של אותם עסקים גם לאחר מכירתם. מכירת עסקים לא תמיד מתבצעת על הצד הטוב ביותר ולעיתים עלולים לעלות חילוקי דעות ומחלוקות, ועל מנת לחסוך זאת יש לערוך הסכם מכירה מוסדר החתום על ידי עו”ד.

לעיתים יש בעלי הון המוכנים לקחת סיכונים ומחפשים הזדמנות בקניית עסקים כושלים, כאשר האתגר העומד מאחורי קניית העסק היא שיקומו והקמתו מחדש.אין ספק כי כאשר מדובר על מכירת עסקים העומדים לפני פשיטת רגל יש לקחת בחשבון כי מדובר על תהליך ארוך ומסובך יותר מאשר  עסקים או חברות העומדות לפני מכירה – אך כאלו שאינם עומדים לפני פשיטת רגל או מצויים בחובות כספיים.

לפרטים נוספים: 050-5967799